تاریخچه پیتزا

همه‌ی ما این نکته را می‌دانیم که پیتزا، ریشه‌ای ایتالیایی دارد؛ اما زادگاه مدرن پیتزا ... ادامه